Yabancı Dil

İngilizce Eğitimi
 
Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlayan “The Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR)  (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı) oluşturmuştur. CEF tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretiminde ortak kriterleri, yaşam boyu öğrenme bilincini ve ortak bir bakış açısını sağlamayı mümkün kılar. Aynı zamanda dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlamaktadır. CEF dil hedefleri paralelinde, etkinlik bazlı eğitim anlayışını benimsemektedir.
 
Yönder Okulları olarak, İngilizce eğitimimiz CEF’e bağlı olarak yürütülür. Bu sebeple İngilizce kitapları, metotları, müfredatı ve aktiviteleri bu programa uygun seçilmiştir. Bu da öğrencilerimizin kendilerine uluslararası standartlarda bir temel oluşturmalarını sağlayacaktır.
 
1-4. sınıf seviyelerinde CEF kriterleri doğrultusunda öğrencilerimizle portfolyo çalışmaları uygulayıp, öğrencilerimizin ailelerine sunum yapmaları hedeflenmektedir. 5. sınıftan mezun olan bir öğrenci, kısa ve basit metinleri okuyabilir, anlayabilir; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir, günlük konuşmada, seyahatte, alışverişte ya da restoran gibi yerlerde kısa diyalogları rahatlıkla kurabilir (A2).
 
5-8. sınıf seviyelerinde ise amacımız, öğrencilerimizi elde ettikleri alt yapı ile CEF kriterleri doğrultusunda güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma, sunumları ve çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir, öğrendiği dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir doğallıkla iletişim kurabilir, ilgi alanına giren konularla ilgili bilgi verebilir ve anlaşılır metinler yazabilir duruma getirmektir. Güncel konulardaki tartışmalarda; görüşlerini açıklayıp, belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak  düşündüklerini ifade edebilmeleri ve durumla ilgili sebepler ileri sürüp, çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilmeleri  öğrencilerimizden beklenen kazanımlardır.  Makale, öykü, biyografi ve röportajlar kullanarak aktif okuma yöntemleri uygulama, okuduklarından notlar çıkarabilme,  kitap analizi yapma,  yaratıcı ve etkili bir sunum hazırlama ve bunu topluluk önünde sunabilme gibi konular bu programın ana amaçlarındandır.
 
Bütün bu bilgi ve becerileriyle gelişen öğrencilerimizin Avrupa Birliği standartları çerçevesinde Common European Framework (CEF) B2 düzeyinde olmalarını hedeflemekteyiz.
 
Yabancı dil öğrenirken öğrencilerimize net hedeflerini belirlemede yardımcı ve destek olmalıyız. Örneğin “Farklı kültürleri tanımak için yabancı dil öğrenmeliyim; iyi bir iş sahibi olmak için yabancı dil öğrenmeliyim… vs.” bu hedefler öğrencileri heyecanlandırmalı ve somut olmalıdır. Yönder Okulları'nda, Yabancı Diller zümresi olarak başlıca amacımız, öğrencilerimizi eğitimin odak noktasında tutmak, derslerde aktif rol almalarını, kendilerini güvende hissetmelerini, aktivitelerin ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılı olmalarını sağlamaktır.
 
Almanca Eğitimi
 
Almanca eğitimi okulumuzda anaokulundan itibaren haftada 4 saat olacak şekilde verilmektedir. Almanca, Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç çalışma dilinden biridir. Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir ve Almanca dil bilgisi yükseköğrenim olanaklarının tüm yelpazesinden yararlanmayı mümkün kılmaktadır. Okulumuzda Almanca eğitimi bu yıl 5. sınıfa kadar süregelmekte olup, 5. sınıfın sonunda öğrencilerimizin ‘’Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’’ göz önünde bulundurularak A1 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir. İlerleyen dönemlerde 8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin Almanca seviyelerinin Goethe Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmekte olan ‘’Fit in Deutsch’’ sınavı ile ölçülmesi planlanmaktadır.