Yabancı Dil Programımız

Çağın gereklerine uygun ileri düzeyde dil eğitimi veren kurumumuz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Cambridge International Examinations (CIE) Secondary 1 İngilizce Programını uygulayabilmek  akreditasyon sürecini başarıyla sonuçlandırmış ve Cambridge International School ünvanını kazanmıştır.
 
Amacımız; İngilizce akademik programımızın kalitesini ve geçerliliğini ilkokulda IB-PYP, ortaokulda ise Cambridge International Examinations (CIE) resmi okulu olarak güvence altına almaktır. Bir dünya devi olan Cambridge Üniversitesinin Cambridge Secondary 1 Dil Öğretim Programı, 160 ülkede 10.000’den fazla okulda uygulanmaktadır.

8. sınıfın bitiminde öğrencilerimiz yeterliliklerini belgeleyecek olan “Cambridge Secondary 1-Checkpoint Sınavı’na” girerek mezun olacaklardır. Hedefimiz öğrencilerimizi Avrupa Dil Ortak Çerçeve Planı’na göre 8. sınıftan B2 yabancı dil düzeyinde sertifika alarak mezun edebilmektir.
 
Yönder Okullarında öğrenci eğitimin odak noktasındadır, aktiviteler ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılıdır. Digital kullanım açısından kuvvetli ve yetkin metodolojisi olan eğitim-öğretim kitapları kullanılmaktadır. Mezun olurken girecekleri Checkpoint sınavının yanısıra öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini objektif bir ölçme değerlendirme sistemiyle değerlendirmek için Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen ESOL Sınavları ve TOEFL Junior Sınavlarını uygulamaktayız.
 
Globalleşen dünyamızda İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilmenin de önemini göz önünde bulundurarak dünyada en çok konuşulan ikinci yabancı dil olan İspanyolca eğitimi okulumuzda 4. sınıftan itibaren verilmektedir. İspanyolca yalnızca İspanya’da konuşulan bir dil değildir, İspanya’ya bağlı adalarda konuşulduğu gibi Güney Amerika ülkelerinin pek çoğunun da anadilidir.
 
İspanyolca ABD’de ikinci resmî dildir. İspanyolca öğretiminde de “Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı” esas alınmaktadır. 8.sınıfın sonunda öğrencilerin A2 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir.
 
Başarı seviyelerini uluslararası düzeyde ölçmek adına öğrencilerimizi Cervantes Enstitüsü tarafından düzenlenen DELE sınavlarına yönlendirmekteyiz.